Privacyverklaring

WJM evenementen – promoties, gevestigd aan Christiaan Huygensstraat 10a 2251 CH Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Christiaan Huygensstraat 10a 2251 CH Voorschoten
Telefoon: 071 542 6709

Willem-Jan Molleman is de Functionaris Gegevensbescherming van WJM evenementen – promoties. Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die WJM evenementen – promoties verwerkt
WJM evenementen – promoties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die WJM evenementen – promoties verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WJM evenementen – promoties kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. WJM evenementen – promoties raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat WJM evenementen – promoties zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan wordt de informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag WJM evenementen – promoties persoonsgegevens verwerkt
WJM evenementen – promoties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang WJM evenementen – promoties persoonsgegevens bewaart
WJM evenementen – promoties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor gegevens van huidige, actieve klanten geldt een bewaartermijn zolang de samenwerking loopt tot één jaar na de laatste factuurdatum. Voor passieve klanten geldt een bewaartermijn van 2 jaar na de laatste offertedatum. 

Delen van persoonsgegevens met derden
WJM evenementen – promoties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, sluit WJM evenementen – promoties een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WJM evenementen – promoties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
WJM evenementen – promoties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WJM evenementen – promoties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst WJM evenementen – promoties cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat er op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft WJM evenementen – promoties u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, omdat WJM evenementen – promoties gebruikt maakt van Google Analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WJM evenementen – promoties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Willem-Jan Molleman een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die WJM evenementen – promoties van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt WJM evenementen – promoties u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WJM evenementen – promoties reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WJM evenementen – promoties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe WJM evenementen – promoties persoonsgegevens beveiligd
WJM evenementen – promoties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het onderstaande contactformulier. WJM evenementen – promoties heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– WJM evenementen – promoties verzamelt gegevens in Excel welke is beveiligd met een wachtwoord
WJM evenementen – promoties gebruikt beveiligingssoftware, zoals een firewall en een virusscanner
https://www.we-je-em.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. WJM evenementen – promoties stuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Laatste update – april 2021

Kennis maken?

Bel!

+31715426709

 

Kom langs!

Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten

Bedrijfsgegevens

KvK: 27360871
BTW: NL001982823B47

 

Volg WJM

Waar kan ik u mee helpen?